DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. 1 Johannes 3:18»
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità.
Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.L'integrità degli uomini retti li guida, la perversità dei perfidi li rovina.
De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.
Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Rendete a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse le tasse; a chi il timore il timore; a chi il rispetto il rispetto.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.Sfòrzati di presentarti davanti a Dio come un uomo degno di approvazione, un lavoratore che non ha di che vergognarsi, uno scrupoloso dispensatore della parola della verità.
Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.L'uomo ambiguo provoca litigi, chi calunnia divide gli amici.
Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.Stà in silenzio davanti al Signore e spera in lui; non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie.
Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia.
De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.
Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.Non negare un beneficio a chi ne ha bisogno, se è in tuo potere il farlo.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u veroordeeld worden.Soprattutto, fratelli miei, non giurate, né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa; ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non incorrere nella condanna.
Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia.
Bedriegers zijn de HEER een gruwel, betrouwbare mensen zijn Hem welgevallig.Le labbra menzognere sono un abominio per il Signore che si compiace di quanti agiscono con sincerità.
Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto; la pone invece su un lampadario, perché chi entra veda la luce.
Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.I tuoi occhi guardino diritto e le tue pupille mirino diritto davanti a te.
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.Allora comprenderai l'equità e la giustizia, e la rettitudine con tutte le vie del bene.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio.
Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden.Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto.
Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’Ma Pietro gli disse: «Anania, perché mai satana si è così impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno? Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e, anche venduto, il ricavato non era sempre a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio».

Bijbeltekst van de dag

Alles wat adem heeft, loof de HEER.
Halleluja!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Alles wat adem heeft, loof de HEER. Halleluja!

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...