DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u… Hebreeën 13:5»
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt: »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.«
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Hastig errafftes Gut zerrinnt; wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Bemühe dich nicht, reich zu werden; da spare deine Klugheit!
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.Der Segen des HERRN allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt, und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Das ist auch eitel.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Ehre den HERRN mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Besser wenig mit der Furcht des HERRN als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.Denn was bin ich? Was ist mein Volk, dass wir freiwillig so viel zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen, und von deiner Hand haben wir dir's gegeben.
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen.
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein; Armut und Reichtum gib mir nicht; lass mich aber mein Teil Speise dahinnehmen, das du mir beschieden hast.
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.Der Mensch wünscht sich Güte, und ein Armer ist besser als ein Lügner.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Frevler. Denn die Arme der Frevler werden zerbrechen, aber der HERR erhält die Gerechten.
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.Du richtest deine Augen auf Reichtum, und er ist nicht mehr da; denn er macht sich Flügel wie ein Adler und fliegt gen Himmel.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.Ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und Ansehen besser als Silber und Gold.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Unrecht Gut hilft nicht; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer; denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.Reichtum hilft nicht am Tage des Zorns; aber Gerechtigkeit errettet vom Tode.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.Des Reichen Habe ist ihm wie eine feste Stadt und dünkt ihn eine hohe Mauer.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.Ich freue mich über den Weg deiner Zeugnisse wie über allen Reichtum.

Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels; danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

Willekeurige Bijbeltekst

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...