DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over God

«De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de… Sefanja 3:17»
De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente. Esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia.
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.Non ti ho io comandato: Sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perché è con te il Signore tuo Dio, dovunque tu vada.
Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.Poiché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra e ti dico: «Non temere, io ti vengo in aiuto».
Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.Ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l'anima.
Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
In mijn bangste uur vertrouw ik op u.Nell'ora della paura, io in te confido.
U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, per il tuo nome dirigi i miei passi.
HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri.
Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo.
Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.Tu sei davvero grande Signore Dio! Nessuno è come te e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi.
Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno; ma colui che ha costruito tutto è Dio.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.Gustate e vedete quanto è buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia.
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te.
Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato.
Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.Infatti, chi trova me trova la vita, e ottiene favore dal Signore.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore.
Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.
Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene».
Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà.
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi.
Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio.

Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba.

Bijbeltekst van de dag

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,
zo waardevol, en ik houd zo veel van je
dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,
ja alle volken om jou te behouden.

Willekeurige Bijbeltekst

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...