DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Woord van God

«Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan… Hebreeën 4:12»
Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.
Maar hij zei: 'Gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en ernaar leven.'But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”
Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.
Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.
Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.
Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen.The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.
Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’But he answered, “It is written,‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.
'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,' zo zegt de Schrift.Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’
Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?
En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation.
Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.
U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt.And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.
In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.You are my hiding place and my shield; I hope in your word.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...