DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Kwaad

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.
Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.
Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”
Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, valsheid en leugens.The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.
Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil.
Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook.But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.
U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie Hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt Hij hen.O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.
Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is.I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.Hatred stirs up strife, but love covers all offenses.
De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad.Wash yourselves; make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil.
Stuur mijn gangen zoals U hebt beloofd, lever mij niet uit aan de macht van het kwaad.Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, Hij wist hun namen op aarde uit.The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth.

Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor Mij onmogelijk is?Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie