DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Naaste

«And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour… Mark 12:31»
En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.
Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.
Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.Let no man seek his own, but every man another's wealth.
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.
Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers: for thereby some have entertained angels unawares.
Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.
Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in his brother's way.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do ye.
Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest: for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself; for thou that judgest doest the same things.
Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins.
En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we do toward you.
Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another.
Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.
Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben.For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.
De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...