DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Naaste

«En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn… Marcus 12:31»
En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.
Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander.No one should seek their own good, but the good of others.
Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.
Draag elkaars lasten, zo brengt u de wet van Christus tot vervulling.Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.
Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.
Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is.Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.
Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Laten we elkaar daarom niet langer veroordelen. In plaats daarvan moet u zich voornemen uw broeder en zuster niet te laten struikelen of ten val te brengen.Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij.Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.
Liefde berokkent de naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.
En u, wie u ook bent, met uw oordeel al klaar: u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.
Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
Moge de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u.May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.
Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben.For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.
De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en jezelf vrijwaren van de smetten van de wereld.Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...