DailyVerses.net

106 Bijbelteksten over Rechtvaardigheid (3/5)

« Jesaja 30:18 »

NBV BGT NBG BB
X
ESV
Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid.But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the Law and the Prophets bear witness to it— the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe. For there is no distinction.
En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.Therefore the Lord waits to be gracious to you, and therefore he exalts himself to show mercy to you. For the Lord is a God of justice; blessed are all those who wait for him.
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed.
Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.Then you will understand righteousness and justice and equity, every good path.
Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.
U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.“All things are lawful for me,” but not all things are helpful. “All things are lawful for me,” but I will not be dominated by anything.
Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death.
De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.
Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht.In you, O Lord, do I take refuge; let me never be put to shame; in your righteousness deliver me!
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works.
Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.For the Lord is our judge; the Lord is our lawgiver; the Lord is our king; he will save us.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.He loves righteousness and justice; the earth is full of the steadfast love of the Lord.
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! In your faithfulness answer me, in your righteousness!
Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.
Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God; so turn, and live.
De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.
Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence.
Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt, kies niet de weg die hij gaat, want de HEER verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat, maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen.Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways, for the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence.
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous.
Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.
De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.The memory of the righteous is a blessing, but the name of the wicked will rot.
Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin.
Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord!

‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’“If you will diligently listen to the voice of the LORD your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the LORD, your healer.”
Vorige12345Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android