DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Vriendschap

«En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano. Proverbios 17:17»
Een vriend heeft te allen tijde lief, en een broeder wordt in benauwdheid geboren.En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano.
Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos.
Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer.Hay amigos que llevan a la ruina, y hay amigos más fieles que un hermano.
Wie de overtreding toedekt, zoekt liefde, maar wie de zaak weer oprakelt, maakt scheiding tussen de beste vrienden.El que perdona la ofensa cultiva el amor; el que insiste en la ofensa divide a los amigos.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.¡Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía!
Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen tweede is om hem overeind te helpen.Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante!
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce.
En als iemand de één overweldigt, zullen die twee tegen hem standhouden. Een drievoudig snoer wordt niet snel gebroken.Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¡La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente!
Een verderfelijke man brengt ruzie teweeg, en een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.El perverso provoca contiendas, y el chismoso divide a los buenos amigos.
Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.
En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.Y él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre.
Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.
Dwaal niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.No se dejen engañar: «Las malas compañías corrompen las buenas costumbres».
Verlaat uw vriend en de vriend van uw vader niet, ga het huis van uw broer niet binnen op de dag van uw ongeluk. Beter een buur die nabij is, dan een broer ver weg.No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando tengas un problema. Más vale vecino cercano que hermano distante.
Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios.
Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden, dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij.Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca; mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos.
Eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.“Honra a tu padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”.
Een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen uitleidt in voorspoed; maar de opstandigen wonen in een dor land.Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos; los rebeldes habitarán en el desierto.

Bijbeltekst van de dag

En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...