DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

19 Bijbelteksten over Vriendschap

« Johannes 15:13 »
Nederlands BijbelgenootschapLuther 2017
Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.
Een vriend heeft te allen tijde lief, maar een broeder wordt voor de nood geboren.Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren.
Veel makkers strekken een mens tot ongeluk, maar soms is een vriend aanhankelijker dan een broeder.Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben, und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder.
Wie een overtreding bedekt, jaagt liefde na; maar wie een zaak ophaalt, brengt scheiding tussen vrienden.Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft; wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins.
Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!
Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.Ein falscher Mensch richtet Zank an, und ein Verleumder macht Freunde uneins.
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf.
En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.
Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.Ein Messer wetzt das andre und ein Mann den andern.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe.
Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.
Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.
Laat uw vriend en de vriend van uw vader niet in de steek, maar betreed het ​huis​ van uw broeder niet ten dage van uw ongeluk. Beter een buur dichtbij dan een broeder veraf.Deinen Freund und deines Vaters Freund verlass nicht. Geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn dir's übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne.
Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij.Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken, das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben.
Eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.»Ehre Vater und Mutter«; und: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«.
God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed; doch weerspannigen wonen in een dor land.Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe; aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande.
Bijbeltekst van de dag
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies