DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Groot'

 • Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe,
  zijn grootheid is niet te doorgronden.
 • Ook dit vindt zijn oorsprong
  bij de HEER van de hemelse machten:
  zijn beleid is wonderbaarlijk,
  zijn wijsheid is groot.
 • De Ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten,
  is groot door zijn kracht en door zijn recht;
  rechtvaardig is Hij, het recht schendt Hij niet.
 • Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht,
  wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.
 • Roem en rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, U beslist wie groot en machtig is.
 • Liefdevol en genadig is de HEER,
  Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
 • Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
 • Daarom bent U groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals U is er geen, er bestaat geen andere god dan U.
 • Hoe groot is het geluk
  dat U hebt weggelegd voor wie U vrezen,
  dat U bereid hebt voor wie schuilen bij U,
  heel de wereld zal het zien.
 • Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen,
  zij vinden geen hindernis op hun weg.
 • U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
  uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.
 • Hemelhoog is uw liefde,
  tot aan de wolken reikt uw trouw.
 • Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.
 • Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’
 • Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered!
 • De HEER bewijst zijn liefde: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen einde.
  Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
 • Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden.
 • Zo ver als het oosten is van het westen,
  zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
 • Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn.
 • Verheven woorden passen niet bij een onverlaat,
  leugens des te minder bij een edel mens.
 • U was het schild dat mij redde,
  uw rechterhand ondersteunde mij,
  uw woord maakte mij sterk,
  U baande de weg voor mijn voeten,
  ik wankelde niet.
 • Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.
 • Want zo hoog als de hemel is boven de aarde,
  zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven,
  en mijn plannen jullie plannen.
 • Ongetwijfeld is dit het grote geheim van ons geloof:
  Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
  in het gelijk gesteld door de Geest,
  is verschenen aan de engelen,
  verkondigd onder de volken,
  Hij vond geloof in de wereld,
  is opgenomen in majesteit.
 • Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’

Wees mij genadig, God, in uw trouw,
U bent vol erbarmen, wis mijn wandaden uit,
was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

De wet van de HEER is volmaakt:
levenskracht voor de mens.
De richtlijn van de HEER is betrouwbaar:
wijsheid voor de eenvoudige.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie