DailyVerses.netThema'sInschrijvenWillekeurige tekst

40 Bijbelteksten over 'Wetten'

«Deuteronomium 6:17»
Leef de geboden, de bepalingen en de wetten die de HEER, uw God, u heeft voorgehouden, zorgvuldig na.要 留 意 遵 守 耶 和 華 你 們 神 所 吩 咐 的 誡 命 、 法 度 、 律 例 。
Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.我 必 將 我 的 靈 放 在 你 們 裡 面 , 使 你 們 順 從 我 的 律 例 , 謹 守 遵 行 我 的 典 章 。
De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’耶 和 華 對 摩 西 說 : 你 上 山 到 我 這 裡 來 , 住 在 這 裡 , 我 要 將 石 版 並 我 所 寫 的 律 法 和 誡 命 賜 給 你 , 使 你 可 以 教 訓 百 姓 。
Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.我 今 日 將 他 的 律 例 誡 命 曉 諭 你 , 你 要 遵 守 , 使 你 和 你 的 子 孫 可 以 得 福 , 並 使 你 的 日 子 在 耶 和 華 你 神 所 賜 的 地 上 得 以 長 久 。
Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.我 是 耶 和 華 你 們 的 神 , 你 們 要 順 從 我 的 律 例 , 謹 守 遵 行 我 的 典 章 , 且 以 我 的 安 息 日 為 聖 。 這 日 在 我 與 你 們 中 間 為 證 據 , 使 你 們 知 道 我 是 耶 和 華 你 們 的 神 。
Houd je aan je verplichtingen tegenover de HEER, je God: gehoorzaam hem en neem zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt.遵 守 耶 和 華 你 神 所 吩 咐 的 , 照 著 摩 西 律 法 上 所 寫 的 行 主 的 道 , 謹 守 他 的 律 例 、 誡 命 、 典 章 、 法 度 。 這 樣 , 你 無 論 做 甚 麼 事 , 不 拘 往 何 處 去 , 盡 都 亨 通 。
Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.求 你 使 我 的 心 趨 向 你 的 法 度 , 不 趨 向 非 義 之 財 。
Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.又 說 : 你 若 留 意 聽 耶 和 華 你 神 的 話 , 又 行 我 眼 中 看 為 正 的 事 , 留 心 聽 我 的 誡 命 , 守 我 一 切 的 律 例 , 我 就 不 將 所 加 與 埃 及 人 的 疾 病 加 在 你 身 上 , 因 為 我 耶 和 華 是 醫 治 你 的 。
Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.以 色 列 阿 , 現 在 耶 和 華 你 神 向 你 所 要 的 是 甚 麼 呢 ? 只 要 你 敬 畏 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 愛 他 , 盡 心 盡 性 事 奉 他 , 遵 守 他 的 誡 命 律 例 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 為 要 叫 你 得 福 。
Houd je aan mijn voorschriften en leef ze na. Ik ben de HEER.你 們 要 謹 守 遵 行 我 的 誡 命 。 我 是 耶 和 華 。
Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.吩 咐 你 愛 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 謹 守 他 的 誡 命 、 律 例 、 典 章 , 使 你 可 以 存 活 , 人 數 增 多 , 耶 和 華 你 神 就 必 在 你 所 要 進 去 得 為 業 的 地 上 賜 福 與 你 。
In eeuwigheid zal ik uw regels niet vergeten, daardoor houdt u mij in leven.我 永 不 忘 記 你 的 訓 詞 , 因 你 用 這 訓 詞 將 我 救 活 了 。
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !
Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.你 們 要 讚 美 耶 和 華 ! 敬 畏 耶 和 華 , 甚 喜 愛 他 命 令 的 , 這 人 便 為 有 福 !
Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.因 為 , 耶 和 華 是 審 判 我 們 的 ; 耶 和 華 是 給 我 們 設 律 法 的 ; 耶 和 華 是 我 們 的 王 ; 他 必 拯 救 我 們 。
Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven, wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.謹 守 誡 命 的 , 保 全 生 命 ; 輕 忽 己 路 的 , 必 致 死 亡 。
Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel.只 要 切 切 的 謹 慎 遵 行 耶 和 華 僕 人 摩 西 所 吩 咐 你 們 的 誡 命 律 法 , 愛 耶 和 華 你 們 的 神 , 行 他 一 切 的 道 , 守 他 的 誡 命 , 專 靠 他 , 盡 心 盡 性 事 奉 他 。
Een wijze doet wat hem geboden wordt, een bedrieger komt ten val.心 中 智 慧 的 , 必 受 命 令 ; 口 裡 愚 妄 的 , 必 致 傾 倒 。
Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Wij zijn slecht en opstandig geweest, wij zijn van uw geboden en regels afgeweken.我 們 犯 罪 作 孽 , 行 惡 叛 逆 , 偏 離 你 的 誡 命 典 章 。
Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.你 們 若 遵 行 我 的 律 例 , 謹 守 我 的 誡 命 , 我 就 給 你 們 降 下 時 雨 , 叫 地 生 出 土 產 , 田 野 的 樹 木 結 果 子 。
Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.這 些 事 都 已 聽 見 了 , 總 意 就 是 : 敬 畏 神 , 謹 守 他 的 誡 命 , 這 是 人 所 當 盡 的 本 分 。
Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.我 揀 選 了 忠 信 的 道 , 將 你 的 典 章 擺 在 我 面 前 。
Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 凡 遵 行 他 命 令 的 是 聰 明 人 。 耶 和 華 是 永 遠 當 讚 美 的 !
Uw richtlijnen zijn mijn eeuwig bezit, ze zijn de vreugde van mijn hart.我 以 你 的 法 度 為 永 遠 的 產 業 , 因 這 是 我 心 中 所 喜 愛 的 。
Ik zal u loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.我 學 了 你 公 義 的 判 語 , 就 要 以 正 直 的 心 稱 謝 你 。

Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.你 話 的 總 綱 是 真 實 ; 你 一 切 公 義 的 典 章 是 永 遠 長 存 。
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.

Willekeurige Bijbeltekst

Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...