DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over 'Wegen'

 • Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
  en uw wegen zijn niet Mijn wegen,
  spreekt de HEERE.
 • HEERE, maak mij Uw wegen bekend,
  leer mij Uw paden.
 • Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,
  zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen
  en Mijn gedachten dan uw gedachten.
 • Welzalig is eenieder die de HEERE vreest,
  die in Zijn wegen gaat.
 • Baan het spoor voor je voet,
  en laten al je wegen vaststaan.
 • De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen,
  goedertieren in al Zijn werken.
 • O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
 • Wie in oprechtheid zijn weg gaat, gaat een veilige weg,
  maar wie kromme wegen gaat, zal opgemerkt worden.
 • En neem de geboden van de HEERE, uw God, in acht door in Zijn wegen te gaan en door Hem te vrezen.
 • Vertrouw op de HEERE met heel je hart,
  en steun op je eigen inzicht niet.
  Ken Hem in al je wegen,
  dan zal Híj je paden rechtmaken.
 • Wie is zo wijs, dat hij deze dingen begrijpt,
  en zo verstandig dat hij ze kent?
  De wegen van de HEERE zijn immers recht.
  De rechtvaardigen zullen daarop wandelen,
  maar de overtreders zullen erop struikelen.
 • Zo zegt de HEERE:
  Ga staan op de wegen, en zie,
  vraag naar de aloude paden,
  waar toch de goede weg is, en bewandel die.
  Dan zult u rust vinden voor uw ziel.
  Maar zij zeggen: Wij bewandelen die niet.
 • Al zijn wegen zijn iemand recht in zijn eigen ogen,
  maar de HEERE toetst de harten.
 • Wie het gebod in acht neemt, bewaart zijn leven,
  wie zijn wegen veracht, zal sterven.
 • Hij is de rots, Wiens werk volmaakt is,
  want al Zijn wegen zijn een en al recht.
  God is waarheid en geen onrecht;
  rechtvaardig en waarachtig is Hij.
 • Er is soms een weg die iemand recht schijnt,
  maar het einde ervan zijn wegen van de dood.
 • Wees niet jaloers op een man van geweld
  en verkies geen van zijn wegen,
  want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel,
  maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.
 • Arglistig is het hart, boven alles,
  ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
  Ik, de HEERE, doorgrond het hart,
  beproef de nieren,
  en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen,
  overeenkomstig de vrucht van zijn daden.
 • En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
 • Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
 • Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed,
  Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan.
 • Alleen, neem zeer nauwlettend de geboden en de wet in acht die Mozes, de dienaar van de HEERE, u geboden heeft, namelijk dat u de HEERE, uw God, liefhebt, in al Zijn wegen gaat, Zijn geboden in acht neemt, zich aan Hem vasthoudt, en dat u Hem dient met heel uw hart en met heel uw ziel.
 • Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.
 • Vervul je taak ten behoeve van de HEERE, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.
 • Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede?

Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam;
baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt,
want HEERE is Zijn Naam;
spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.
Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
dát is God in Zijn heilige woning.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...