DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

22 Bijbelteksten over Zoeken

Nieuwe BijbelvertalingNueva Versión Internacional
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón.
NVI | hart ziel
De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden.El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con él. Si lo buscan, él dejará que ustedes lo hallen; pero si lo abandonan, él los abandonará.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.¡Refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia!
God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land, zonder water.Oh Dios, tú eres mi Dios; yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti; todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta.
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá.
Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.
NVI | geven hart
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.Busqué al Señor, y él me respondió; me libró de todos mis temores.
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan.
Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.Recurran al Señor y a su fuerza; busquen siempre su rostro.
NVI | God nabijheid
Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.Quien halla esposa halla la felicidad: muestras de su favor le ha dado el Señor.
Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart.Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.
NVI | zegen hart
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
NVI | redding Jezus
Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano.
NVI | nabijheid
Dit zegt de HEER tegen Israël: Zoek mij en leef!Así dice el Señor al reino de Israel: «Búsquenme y vivirán».
NVI | leven
Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta.
NVI | God
Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven, en dan zal de HEER, de God van de hemelse machten, met jullie zijn, zoals jullie altijd zeggen.Busquen el bien y no el mal, y vivirán; y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso, tal como ustedes lo afirman.
Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!”
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto; aun a la distancia me lees el pensamiento.
Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.
NVI | vrijheid wet
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.Así de dulce sea la sabiduría a tu alma; si das con ella, tendrás buen futuro; tendrás una esperanza que no será destruida.
NVI | wijsheid hoop
Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Bijbeltekst van de dag
Openbaring 3:5
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het ​boek​ van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn ​engelen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...