DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«He that is slow to wrath is of great understanding: but he… Proverbs 14:29»
He that is slow to wrath is of great understanding: but he that is hasty of spirit exalteth folly.Wie geduldig is, geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is, stapelt dwaasheid op dwaasheid.
Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up, Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love.Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
Wait on the Lord: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the Lord.Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
For his anger endureth but a moment; in his favour is life: weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning.Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.
My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.In de morgen, HEER, hoort U mijn stem, in de morgen wend ik mij tot U en wacht.
And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.En toch wacht de HEER op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn; toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op Hem wacht.
The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy.Liefdevol en genadig is de HEER, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.Toch heeft Christus Jezus zich juist over mij ontfermd om allereerst in mijn geval zijn grote geduld te tonen. Zo werd ik een voorbeeld voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine.Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Behold, I come quickly: hold that fast which thou hast, that no man take thy crown.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.
The hope of the righteous shall be gladness: but the expectation of the wicked shall perish.Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.

Bible verse of the day

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies