DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (December 2013)

31. decembra 2013

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

30. decembra 2013

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

29. decembra 2013

Ježiš jej vravel: „Nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu?“

28. decembra 2013

Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou
a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem
a tebe nie je nemožná nijaká vec.

27. decembra 2013

Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst (pochádzajú) poznanie a rozumnosť.

26. decembra 2013

Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo
a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!

25. decembra 2013

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“

24. decembra 2013

Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona.

23. decembra 2013

Veď nie svojím mečom získali krajinu,
nepomohlo im vlastné rameno,
ale tvoja pravica, tvoje rameno
a jas tvojej tváre, lebo ich máš rád.

22. decembra 2013

V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“

21. decembra 2013

Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

20. decembra 2013

A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.

19. decembra 2013

So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske.

18. decembra 2013

Človek si v duchu rozvažuje svoju púť,
ale Pán riadi jeho krok.

17. decembra 2013

Napodobňujte Boha ako milované deti.

16. decembra 2013

Vystieram k tebe ruky,
za tebou dychtím ako vyprahnutá zem.

15. decembra 2013

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.

14. decembra 2013

Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

13. decembra 2013

Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.

12. decembra 2013

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú,
všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

11. decembra 2013

Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.

10. decembra 2013

Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.

9. decembra 2013

On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!“

8. decembra 2013

Boháči sa nabiedia a nahladujú,
ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

7. decembra 2013

Deti moje, chráňte sa modiel!

6. decembra 2013

Blažený človek,
čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov.

5. decembra 2013

Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý.

4. decembra 2013

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.

3. decembra 2013

A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

2. decembra 2013

Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.

1. decembra 2013

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi.
Biblický verš dňa
Jakub 3:16
Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!