DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (November 2013)

30. novembra 2013

A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.

29. novembra 2013

Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?!

28. novembra 2013

Lepšie je mať málo a báť sa Pána,
než veľký poklad, a s ním nepokoj.

27. novembra 2013

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;
šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

26. novembra 2013

„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

25. novembra 2013

A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

24. novembra 2013

Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

23. novembra 2013

Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nepožiadaš! a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

22. novembra 2013

Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.

21. novembra 2013

Svojou dušou dychtím po tebe v noci, áno, môj duch ťa vrúcne hľadá ráno,
lebo podľa tvojich súdov na zemi učia sa obyvatelia sveta spravodlivosti.

20. novembra 2013

Pestovať statočnosť a rozvahu
sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

19. novembra 2013

Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.

18. novembra 2013

Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.

17. novembra 2013

A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu.

16. novembra 2013

Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.

15. novembra 2013

Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!

14. novembra 2013

Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.

13. novembra 2013

Lebo tak nám prikázal Pán: »Ustanovil som ťa za svetlo pohanom, aby si bol spásou až do končín zeme.«

12. novembra 2013

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.

11. novembra 2013

Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa,
tak moja duša, Bože, túži za tebou.

10. novembra 2013

Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.

9. novembra 2013

Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je,
lenže srdcia posudzuje Pán.

8. novembra 2013

Áno, cestu tvojich súdov, Pane, sme čakali,
tvoje meno a tvoja sláva je túžbou duše.

7. novembra 2013

Odovzdaj sa Pánovi
a dúfaj v neho;
nepretekaj sa s tým, čo kráča od úspechu k úspechu,
s človekom, čo strojí úklady.

6. novembra 2013

Hľadaj radosť v Pánovi
a dá ti, za čím túži tvoje srdce.

5. novembra 2013

S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi,
duša mi zaplesá v mojom Bohu,
pretože ma zaodial rúchom spásy,
plášťom spravodlivosti ma zahalil
ako ženícha, čo chystá veniec,
ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.

4. novembra 2013

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!

3. novembra 2013

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

2. novembra 2013

Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých.

1. novembra 2013

A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.

Biblický verš dňa

Miluje spravodlivosť a právo; milosti Pánovej plná je zem.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!