DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Október 2013)

>

31. októbra 2013

A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

30. októbra 2013

Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

29. októbra 2013

Sťa mesto s preboreninami, bez múru, (je) muž,
čo nevie svojho ducha držať na uzde.

28. októbra 2013

Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.

27. októbra 2013

Či nevieš? Či si nepočul?
Bohom večnosti je Pán.
On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane,
jeho múdrosť je nevystihnuteľná.

26. októbra 2013

A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

25. októbra 2013

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.

24. októbra 2013

A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

23. októbra 2013

A tak nás nauč rátať naše dni,
aby sme našli múdrosť srdca.

22. októbra 2013

Milovaní, ak nám srdce nič nevyčíta, máme dôveru k Bohu a dostaneme od neho všetko, o čo len budeme prosiť, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa jemu páči.

21. októbra 2013

Vlastná pýcha ponižuje človeka,
ponížený duchom však dosahuje slávu.

20. októbra 2013

Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.

19. októbra 2013

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

18. októbra 2013

Tráva zoschne, kvet zvädne,
ale slovo nášho Boha trvá naveky.

17. októbra 2013

A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.

16. októbra 2013

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

15. októbra 2013

Aby som poznal jeho, moc jeho zmŕtvychvstania a účasť na jeho utrpení tým, že sa mu pripodobním v smrti.

14. októbra 2013

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

13. októbra 2013

On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

12. októbra 2013

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť
a toto všetko dostanete navyše.

11. októbra 2013

Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.

10. októbra 2013

Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez teba.“

9. októbra 2013

Statočné pery zakrývajú nenávisť,
ten však, kto roztrusuje klebety, je pochábeľ.

8. októbra 2013

A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.

7. októbra 2013

Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.

6. októbra 2013

Odvetil mi: „To je Pánovo slovo Zorobábelovi: Nie silou a nie mocou, ale mojím duchom! - hovorí Pán zástupov.“

5. októbra 2013

On odplatí každému podľa jeho skutkov.

4. októbra 2013

Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.

3. októbra 2013

On je zmiernou obetou za naše hriechy; a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.

2. októbra 2013

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.

1. októbra 2013

Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok.
Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Náhodný Biblický verš

Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!