DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Marec 2015)

31. marca 2015

Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

30. marca 2015

Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

29. marca 2015

A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“

28. marca 2015

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
Marek 16:16 | KAT | 28.3.2015 | viera spása krst

27. marca 2015

Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

26. marca 2015

Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

25. marca 2015

Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

24. marca 2015

Pravda je podstatou tvojich slov
a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.

23. marca 2015

Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

22. marca 2015

A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.
Skutky 4:12 | KAT | 22.3.2015 | spása Ježiš

21. marca 2015

Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

20. marca 2015

Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.

19. marca 2015

A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

18. marca 2015

Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.

17. marca 2015

Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;
a nemajú sa na čom potknúť.
Žalmy 119:165 | KAT | 17.3.2015 | právo pokoj

16. marca 2015

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi.

15. marca 2015

Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

14. marca 2015

Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

13. marca 2015

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

12. marca 2015

Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

11. marca 2015

(Ľud) má myseľ pevnú,
zachoval si mu mier,
mier, veď dúfa v teba.

10. marca 2015

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

9. marca 2015

Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

8. marca 2015

Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

7. marca 2015

Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.

6. marca 2015

Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán.
V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života.

5. marca 2015

Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

4. marca 2015

Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.

3. marca 2015

On odplatí každému podľa jeho skutkov.

2. marca 2015

No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

1. marca 2015

A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.
Biblický verš dňa
Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!