DailyVerses.net

Archív (Marec 2015)

31. marca 2015

Rimanom 10:10
Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.

30. marca 2015

Žalmy 16:8
Pána mám vždy pred očami;
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

29. marca 2015

Matúš 21:9
A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“

28. marca 2015

Marek 16:16
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

27. marca 2015

Žalmy 94:18
Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“
hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.

26. marca 2015

Jeremiáš 29:12
Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vyslyším vás.

25. marca 2015

Hebrejom 4:16
Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.

24. marca 2015

Žalmy 119:160
Pravda je podstatou tvojich slov
a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.

23. marca 2015

1. Jánov 4:20
Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.

22. marca 2015

Skutky 4:12
A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.

21. marca 2015

Príslovia 21:3
Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.

20. marca 2015

Žalmy 149:4
Lebo Pán miluje svoj ľud
a tichých venčí víťazstvom.

19. marca 2015

1. Korinťanom 6:19-20
A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!

18. marca 2015

Sofoniáš 3:17
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina;
zajasá nad tebou od radosti,
obnoví svoju lásku,
výskať bude od plesania.

17. marca 2015

Žalmy 119:165
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon;
a nemajú sa na čom potknúť.

16. marca 2015

Matúš 5:9
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi.

15. marca 2015

Žalmy 119:14
Keď idem cestou tvojich zákonov,
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

14. marca 2015

Rimanom 14:1
Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.

13. marca 2015

2. Korinťanom 1:3-4
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.

12. marca 2015

Žalmy 46:2
Boh je naše útočište a sila
aj najistejšia pomoc v súžení.

11. marca 2015

Izaiáš 26:3
(Ľud) má myseľ pevnú,
zachoval si mu mier,
mier, veď dúfa v teba.

10. marca 2015

Lukáš 11:28
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

9. marca 2015

Žalmy 95:6
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime,
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.

8. marca 2015

Hebrejom 11:6
Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

7. marca 2015

1. Korinťanom 2:9
Ale, ako je napísané: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“

6. marca 2015

Žalmy 42:9
Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán.
V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života.

5. marca 2015

1. Jánov 5:12
Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život.

4. marca 2015

Izaiáš 43:2
Keď budeš brodiť vodami,
budem s tebou,
a keď riekami, nepotopia ťa,
keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa
a plameň nebude horieť na tebe.

3. marca 2015

Rimanom 2:6
On odplatí každému podľa jeho skutkov.

2. marca 2015

Žalmy 103:17-18
No milosrdenstvo Pánovo
je od večnosti až na večnosť voči tým, čo sa ho boja
a jeho spravodlivosť chráni ich detné deti,
tie, čo zachovávajú jeho zmluvu, čo pamätajú na jeho prikázania a plnia ich.

1. marca 2015

1. Jánov 5:14
A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.

Čítať viac

Biblický verš dňa
Rimanom 12:21
Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
E-mail
Facebook
Twitter
Android