DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Február 2015)

28. februára 2015

Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.

27. februára 2015

A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

26. februára 2015

Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

25. februára 2015

Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

24. februára 2015

Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.

23. februára 2015

A poviete v ten deň:
„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno, oznámte jeho skutky národom, rozhlasujte, že je slávne jeho meno.

22. februára 2015

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

21. februára 2015

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

20. februára 2015

Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

19. februára 2015

Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.

18. februára 2015

On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

17. februára 2015

Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.

16. februára 2015

Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.
1. Petrov 5:6 | KAT | 16.2.2015 | pokora odmena

15. februára 2015

Spravodlivosť dvíha národ, hriech je však hanbou národov.

14. februára 2015

Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

13. februára 2015

A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.

12. februára 2015

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.

11. februára 2015

Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.

10. februára 2015

Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.

9. februára 2015

Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.
Ján 6:35 | KAT | 9.2.2015 | viera jedlo život

8. februára 2015

Vlastná pýcha ponižuje človeka, ponížený duchom však dosahuje slávu.

7. februára 2015

Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

6. februára 2015

Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

5. februára 2015

Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou.

4. februára 2015

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

3. februára 2015

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

2. februára 2015

S úprimným srdcom ti chcem ďakovať,
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

1. februára 2015

Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.
Biblický verš dňa
Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!