DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Február 2015)

>

28. februára 2015

Izaiáš 41:10Neboj sa, veď som s tebou ja,
neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh,
posilňujem ťa, ba pomáham ti,
držím ťa svojou spásnou pravicou.

27. februára 2015

Marek 10:52A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.

26. februára 2015

Títovi 2:11-12Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.

25. februára 2015

Žalm 71:8Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou
a nech ťa velebím deň čo deň.

24. februára 2015

Rimanom 12:3Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký mu udelil Boh.

23. februára 2015

Izaiáš 12:4A poviete v ten deň:
„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno,
oznámte jeho skutky národom,
rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“

22. februára 2015

1. Korinťanom 13:2A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

21. februára 2015

Matúš 24:35Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

20. februára 2015

Žalm 33:12Blažený národ, ktorého Bohom je Pán,
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.

19. februára 2015

2. Korinťanom 7:1Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.

18. februára 2015

Matúš 4:4On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“

17. februára 2015

Deuteronómium 5:33Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.

16. februára 2015

1. Petrov 5:6Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.

15. februára 2015

Príslovia 14:34Spravodlivosť dvíha národ, hriech je však hanbou národov.

14. februára 2015

1. Jánov 4:11Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.

13. februára 2015

Filipanom 1:6A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša.

12. februára 2015

Žalm 133:1Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.

11. februára 2015

Ján 15:13Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.

10. februára 2015

Kolosanom 2:9-10Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti.

9. februára 2015

Ján 6:35Ježiš im povedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť.“

8. februára 2015

Príslovia 29:23Vlastná pýcha ponižuje človeka,
ponížený duchom však dosahuje slávu.

7. februára 2015

Matúš 19:14Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“

6. februára 2015

Žalm 68:5-6Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

5. februára 2015

Hebrejom 12:1Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou.

4. februára 2015

Exodus 20:12Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

3. februára 2015

Efezanom 4:32Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

2. februára 2015

Žalm 119:7S úprimným srdcom ti chcem ďakovať,
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.

1. februára 2015

Filipanom 3:14Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.

Biblický verš dňa

Kto miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok. Kto má rád nahromadený (majetok), nemá (dosť) zisku. (Ale) aj to je márnosť.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!