DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Január 2015)

31. januára 2015

Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

30. januára 2015

Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

29. januára 2015

Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

28. januára 2015

Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.
Rimanom 12:10 | KAT | 28.1.2015 | láska blížny

27. januára 2015

Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

26. januára 2015

Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.

25. januára 2015

Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.

24. januára 2015

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

23. januára 2015

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

22. januára 2015

V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.

21. januára 2015

Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy,
lebo nimi ma oživuješ.
Žalmy 119:93 | KAT | 21.1.2015 | právo život

20. januára 2015

Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

19. januára 2015

Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).

18. januára 2015

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

17. januára 2015

Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

16. januára 2015

Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.

15. januára 2015

Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.

14. januára 2015

Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

13. januára 2015

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

12. januára 2015

Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

11. januára 2015

Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,
Bože, si od vekov až naveky.

10. januára 2015

Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.

9. januára 2015

Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.

8. januára 2015

Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

7. januára 2015

Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.
Rimanom 13:8 | KAT | 7.1.2015 | právo láska dlh

6. januára 2015

Zachovávaj, čo žiada Pán, tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kde sa obrátiš.

5. januára 2015

Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

4. januára 2015

Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.

3. januára 2015

Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

2. januára 2015

Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

1. januára 2015

Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.
Biblický verš dňa
Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!