DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Január 2015)

31. januára 2015

Jeremiáš 29:11
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.
Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

30. januára 2015

Efezanom 3:16-17
Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

29. januára 2015

Žalmy 121:7-8
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého;
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod odteraz až naveky.

28. januára 2015

Rimanom 12:10
Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti.

27. januára 2015

1. Solúnčanom 5:21-22
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!

26. januára 2015

Žalmy 119:60
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.

25. januára 2015

Rimanom 15:5
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.

24. januára 2015

Ján 15:12
Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

23. januára 2015

Genezis 1:1-2
Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.

22. januára 2015

Rimanom 12:12
V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.

21. januára 2015

Žalmy 119:93
Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy,
lebo nimi ma oživuješ.

20. januára 2015

Matúš 5:15-16
Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.

19. januára 2015

Príslovia 22:4
Odmena poníženej bázne pred Pánom
je bohatstvo a česť a život (pospolu).

18. januára 2015

Galaťanom 5:22-23
Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.

17. januára 2015

1. Kroník 29:11
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc,
chvála, veleba a sláva,
veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo;
ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!

16. januára 2015

Ján 4:24
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.

15. januára 2015

Žalmy 90:4
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul,
a ako jedna nočná stráž.

14. januára 2015

Filemonovi 1:25
Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.

13. januára 2015

Žalmy 23:4
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

12. januára 2015

1. Korinťanom 1:10
Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

11. januára 2015

Žalmy 90:2
Prv než sa vrchy zrodili
a povstali zem i svet, ty,
Bože, si od vekov až naveky.

10. januára 2015

Rimanom 14:11
Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“

9. januára 2015

Žalmy 19:2-3
Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.

8. januára 2015

1. Jánov 4:12
Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

7. januára 2015

Rimanom 13:8
Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.

6. januára 2015

1. Kráľov 2:3
Zachovávaj, čo žiada Pán, tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kde sa obrátiš.

5. januára 2015

Jakub 1:3
Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť.

4. januára 2015

Príslovia 11:3
Statočných (ľudí) vedie (bezpečne) ich neporušenosť,
vierolomníkov však zničí ich zvrátenosť.

3. januára 2015

1. Solúnčanom 4:16-17
Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

2. januára 2015

Jozue 1:8
Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.

1. januára 2015

Žalmy 20:5
Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.
Biblický verš dňa
Matúš 12:36
No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies