DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (December 2014)

31. decembra 2014

Habakuk 3:19
Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam
a dá mi vykračovať po mojich výšinách.

30. decembra 2014

1. Jánov 5:15
A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.

29. decembra 2014

Príslovia 22:6
Navykaj chlapca na životnú dráhu,
ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.

28. decembra 2014

Jakub 5:16
Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

27. decembra 2014

2. Samuelova 22:32
Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je skala okrem nášho Boha?

26. decembra 2014

Lukáš 2:20
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

25. decembra 2014

Lukáš 2:6-7
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
Lukáš 2:6-7 | KAT | 25.12.2014 | Ježiš vianoce

24. decembra 2014

Matúš 1:21
Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.

23. decembra 2014

Jakub 1:19
Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

22. decembra 2014

Príslovia 10:20
Pretaveným striebrom je jazyk spravodlivého,
no srdce bezbožných nestojí za nič.

21. decembra 2014

Kolosanom 3:13
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!

20. decembra 2014

1. Samuelova 2:2
Nik nie je taký svätý ako Pán,
nie, okrem teba niet nikoho,
niet Skaly, ako je náš Boh.

19. decembra 2014

1. Jánov 3:18
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

18. decembra 2014

1. Korinťanom 15:21
Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.

17. decembra 2014

Deuteronómium 6:6-7
A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.

16. decembra 2014

Rimanom 14:5
Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, iný nerozlišuje dni; len nech je každý úplne presvedčený o svojom.

15. decembra 2014

1. Korinťanom 15:1-2
Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal a vy ste ho prijali, zotrvávate v ňom a prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal, ibaže by ste boli nadarmo uverili.

14. decembra 2014

Izaiáš 49:15-16
Či zabudne žena na svoje nemluvňa
a nemá zľutovania nad plodom svojho lona?
I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.
Hľa, do dlaní som si ťa vryl,
tvoje múry sú vždy predo mnou.

13. decembra 2014

Rimanom 5:6
Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.
Rimanom 5:6 | KAT | 13.12.2014 | obeta Ježiš premena

12. decembra 2014

Žalmy 139:23-24
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce;
skúmaj ma a všímaj si moje cesty.
Pozri, či nejdem bludnou cestou,
a veď ma po ceste k večnosti.

11. decembra 2014

Matúš 11:28
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

10. decembra 2014

Rimanom 13:6
Preto platíte aj dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci.

9. decembra 2014

Žalmy 56:4
Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Žalmy 56:4 | KAT | 9.12.2014 | dôvera Boh strach

8. decembra 2014

2. Korinťanom 5:14-15
Lebo nás ženie Kristova láska, keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.

7. decembra 2014

1. Korinťanom 15:56
Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon.

6. decembra 2014

Izaiáš 43:4
Pretože si drahý mojim očiam,
vzácny a ja ťa milujem,
vydám ľudí namiesto teba
a národy za tvoj život.

5. decembra 2014

Rimanom 1:20
Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.

4. decembra 2014

Kolosanom 3:15
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!

3. decembra 2014

Jeremiáš 33:3
Volaj ku mne a vyslyším ťa
a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.

2. decembra 2014

Kolosanom 1:27
Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.

1. decembra 2014

Galaťanom 6:9
Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
Biblický verš dňa
Matúš 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies