DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (November 2014)

30. novembra 2014

Izaiáš 40:31
Tí však, čo dúfajú v Pána,
dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly,
utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú.

29. novembra 2014

Kolosanom 3:12
Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.

28. novembra 2014

Izaiáš 55:9
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.

27. novembra 2014

Rimanom 8:35
Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

26. novembra 2014

Príslovia 8:35
Lebo kto nájde mňa (múdrosť),
ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.

25. novembra 2014

Lukáš 6:45
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

24. novembra 2014

Žalmy 18:2-3
Milujem ťa, Pane, moja sila; Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.

23. novembra 2014

2. Solúnčanom 1:3
Musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, ako sa aj sluší, veď vaša viera veľmi vzrastá a vzájomná láska všetkých vás je čoraz väčšia.

22. novembra 2014

Jakub 1:6
Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

21. novembra 2014

Exodus 23:25
Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.

20. novembra 2014

Efezanom 6:10
Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.

19. novembra 2014

1. Korinťanom 13:3
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

18. novembra 2014

Žalmy 59:17
Ja však budem oslavovať tvoju moc
a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána,
lebo ty si sa mi stal oporou
a útočišťom v deň môjho súženia.

17. novembra 2014

Rimanom 15:13
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

16. novembra 2014

1. Korinťanom 13:1
Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.

15. novembra 2014

Žalmy 97:10
Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti,
veď on ochraňuje svojich svätých
a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.

14. novembra 2014

Filipanom 2:3
Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.

13. novembra 2014

Efezanom 6:12
Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.

12. novembra 2014

Ján 13:35
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.

11. novembra 2014

Žalmy 33:5
Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.

10. novembra 2014

1. Korinťanom 13:4-5
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.

9. novembra 2014

Rimanom 13:10
Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

8. novembra 2014

Izaiáš 1:17
Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva,
pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!

7. novembra 2014

Filipanom 2:14-16a
Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.

6. novembra 2014

Matúš 6:19-20
Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú.

5. novembra 2014

Izaiáš 1:16
Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov,
prestaňte robiť zlo!

4. novembra 2014

Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.

3. novembra 2014

My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

2. novembra 2014

Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa,
chválim tvoje meno,
veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!

1. novembra 2014

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.
Biblický verš dňa
Rimanom 1:17
V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý bude žiť z viery.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!