DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský | Suomi

Archív (Október 2014)

31. októbra 2014

A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“

30. októbra 2014

Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“

29. októbra 2014

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.
Lebo to je Zákon i Proroci.

28. októbra 2014

Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.

27. októbra 2014

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

26. októbra 2014

V súžení som vzýval Pána
a Pán ma vypočul a vyslobodil.

25. októbra 2014

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

24. októbra 2014

A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

23. októbra 2014

Nech je vám teda známe, bratia, že skrze neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho vás nemohol ospravedlniť Mojžišov zákon, v ňom je ospravedlnený každý, kto verí.

22. októbra 2014

Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy.

21. októbra 2014

Pane, Bože zástupov,
obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

20. októbra 2014

Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.

19. októbra 2014

Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď
a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného!

18. októbra 2014

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

17. októbra 2014

Pane, ty si naša spása.
Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.

16. októbra 2014

Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!

15. októbra 2014

Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

14. októbra 2014

Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

13. októbra 2014

Lebo ak sme s ním zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby sme už neotročili hriechu.

12. októbra 2014

Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

11. októbra 2014

Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“

10. októbra 2014

Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi.

9. októbra 2014

Veď kohože mám na nebi?
A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.

8. októbra 2014

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.

7. októbra 2014

Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.

6. októbra 2014

Cti Pána svojím majetkom
a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody.

5. októbra 2014

Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On stojí alebo padá svojmu pánovi. Ale bude pevne stáť, lebo Pán má moc podržať ho.

4. októbra 2014

Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“

3. októbra 2014

Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

2. októbra 2014

Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.

1. októbra 2014

Spravodliví majú utrpení veľa,
ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.
Biblický verš dňa
Jakub 3:16
Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!