DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (September 2014)

30. septembra 2014

Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.
1. Jánov 3:24 | KAT | 30.9.2014 | právo Boh Duch

29. septembra 2014

Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.

28. septembra 2014

Pán vykúpi duše svojich služobníkov,
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.

27. septembra 2014

A Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám.

26. septembra 2014

Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé.

25. septembra 2014

Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.

24. septembra 2014

Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

23. septembra 2014

Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.

22. septembra 2014

Ty si moje útočište,
ochrániš ma pred súžením;
zahrnieš ma radosťou zo spásy.

21. septembra 2014

Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.

20. septembra 2014

Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať),
kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.

19. septembra 2014

On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.

18. septembra 2014

Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,
Pán bude jeho nádejou.
Je ako strom, zasadený pri vode,
čo si vystiera k potoku korene,
nebojí sa, keď prichádza horúčosť,
lístie mu ostáva zelené.
V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.

17. septembra 2014

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

16. septembra 2014

Lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.

15. septembra 2014

Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne,
čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.

14. septembra 2014

A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.

13. septembra 2014

Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.

12. septembra 2014

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

11. septembra 2014

Riaď moje kroky podľa tvojho výroku;
nech ma neovláda nijaká neprávosť.

10. septembra 2014

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

9. septembra 2014

Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť.

8. septembra 2014

Kto má múdre srdce, dá si povedať,
naproti tomu mnohovravný blázon nevyhne sa poklesku.

7. septembra 2014

Milostivý a milosrdný je Pán,
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.

6. septembra 2014

A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.

5. septembra 2014

Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán
a nech ťa neomŕza jeho karhanie,
lebo Pán karhá toho, koho miluje,
ako otec syna, ktorého má rád.

4. septembra 2014

Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
Rimanom 8:16 | KAT | 4.9.2014 | Boh Duch deti

3. septembra 2014

Rozjasni svoju tvár nad svojím sluhom
a zachráň ma vo svojom milosrdenstve.

2. septembra 2014

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

1. septembra 2014

Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš.
Biblický verš dňa
Efezanom 5:2
A žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!
Prijať Táto stránka používa cookies