DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (August 2014)

>

31. augusta 2014

Láska a vernosť nech ťa (nikdy) neopúšťajú!
Priviaž si (moje prikázania) na hrdlo,
napíš ich na tabuľu svojho srdca!
Takto si získaš obľubu a priazeň nevšednú pred Bohom i pred ľuďmi.

30. augusta 2014

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

29. augusta 2014

A pomazanie, ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poúčal. Ale ako jeho pomazanie vás poúča o všetkom - a je pravdivé, nie je lžou - teda ako vás poučilo, ostávate v ňom.

28. augusta 2014

Trpezlivý (má) veľa rozumu,
prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.

27. augusta 2014

Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.

26. augusta 2014

Nezáviď násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest,
lebo sa hnusí zvrheľ Pánovi, lež priatelí sa so statočnými.

25. augusta 2014

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí.

24. augusta 2014

Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo,
nachádza život, (statočnosť) a česť.

23. augusta 2014

Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.

22. augusta 2014

Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.

21. augusta 2014

Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

20. augusta 2014

A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

19. augusta 2014

Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov
a budú vedieť, že ja som Pán.

18. augusta 2014

Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.

17. augusta 2014

Ach, ktože nájde ženu dobrú? Jej cena je nad perly.

16. augusta 2014

Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.

15. augusta 2014

Nachádza šťastie, kto sa dáva (dobrým) slovom poučiť,
a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.

14. augusta 2014

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.

13. augusta 2014

Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

12. augusta 2014

Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.

11. augusta 2014

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

10. augusta 2014

Pane, v teba dúfam, nech nie som zahanbený naveky;
vysloboď ma, veď si spravodlivý.

9. augusta 2014

Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.

8. augusta 2014

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?

7. augusta 2014

Bo takto hovorí Najvyšší, Velebný,
čo tróni večne a Svätý je jeho meno:
„Na vysokom a svätom mieste prebývam
a so skrúšeným a pokorným v duchu,
aby som oživil ducha pokorných,
aby som oživil srdce skrúšených.“

6. augusta 2014

Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.

5. augusta 2014

Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení?

4. augusta 2014

Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi
a nespoliehaj sa na svoj um!
Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.

3. augusta 2014

Ako je vzdialený východ od západu,
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.

2. augusta 2014

Ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti.

1. augusta 2014

Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte,
skúmajte dávne chodníky;
a kde je dobrá cesta, choďte po nej,
tak si nájdete odpočinok pre dušu.“
Ale povedali: „Nepôjdeme!“

Biblický verš dňa

Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Náhodný Biblický verš

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

Biblický verš dňa

Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!