DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Júl 2014)

31. júla 2014

Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

30. júla 2014

Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna,
a vyhradil si ju bohabojným.
Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú,
pred zrakom ľudí.

29. júla 2014

Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.

28. júla 2014

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj,
a nepohŕdaj naučením svojej matere!

27. júla 2014

Ak hovoríme, že máme s ním spoločenstvo, ale chodíme vo tme, luháme a nekonáme pravdu.

26. júla 2014

Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.

25. júla 2014

Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

24. júla 2014

Hynie mi telo i srdce,
no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.

23. júla 2014

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?

22. júla 2014

Na hlavu spravodlivého sa hrnie hojné požehnanie Pánovo,
lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie.

21. júla 2014

Lebo Pán miluje spravodlivosť
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú
a pokolenie bezbožných bude zničené.

20. júla 2014

Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

19. júla 2014

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti.

18. júla 2014

Putuje cestou k životu, kto dbá na napomenutia,
ale kto si nevšíma dohováranie, ten blúdieva.

17. júla 2014

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť.

16. júla 2014

Syn môj, nezabudni moju náuku
a tvoje srdce nech sa pridržiava mojich príkazov,
bo predĺžia (ti) dni a roky života a prinesú ti hojnosť pokoja.

15. júla 2014

Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.

14. júla 2014

Lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista.

13. júla 2014

Pánova cesta je pevnosťou pre bezúhonného človeka
a postrachom pre tých, ktorí pášu neprávosť.

12. júla 2014

Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.

11. júla 2014

O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali.

10. júla 2014

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

9. júla 2014

On dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť.

8. júla 2014

Otváraj svoje ústa za zmĺknutého v pravote všetkých ponechaných (na seba)!

7. júla 2014

Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.

6. júla 2014

Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.

5. júla 2014

Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

4. júla 2014

Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.

3. júla 2014

Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.

2. júla 2014

Nedovolí, aby sa ti noha zachvela,
nezdriemne ten, čo ťa stráži.

1. júla 2014

A Bohu a nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!