DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Archív (Jún 2014)

30. júna 2014

Včasráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou,
lebo sa spolieham na teba.
Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať,
veď svoju dušu dvíham ku tebe.

29. júna 2014

Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“

28. júna 2014

Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.

27. júna 2014

A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú.

26. júna 2014

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.“

25. júna 2014

Strach z ľudí kladie nástrahu,
ten však, kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.

24. júna 2014

Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.

23. júna 2014

Kto to spravil? Kto učinil?
Ten, čo rody volá od počiatku.
Ja, Jahve, prvý a ten istý som i posledný.
Izaiáš 41:4 | KAT | 23.6.2014 | Boh sila

22. júna 2014

Pamiatka spravodlivého je na požehnanie,
lež meno bezbožných spráchnivie.

21. júna 2014

Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“
Rimanom 8:15 | KAT | 21.6.2014 | strach Duch deti

20. júna 2014

Lepšie to málo, čo má spravodlivý,
než veľké bohatstvá hriešnikov.
Veď ramená hriešnikov budú polámané,
no spravodlivých posilňuje Pán.

19. júna 2014

A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.

18. júna 2014

A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme, tomu sláva v Cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.

17. júna 2014

Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.

16. júna 2014

A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami,
a preto sa dvíha, aby vás omilostil,
veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v neho.

15. júna 2014

Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.

14. júna 2014

Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

13. júna 2014

»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«

12. júna 2014

Lebo ja som Pán, tvoj Boh,
čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím:
„Neboj sa, ja ti pomáham.“

11. júna 2014

Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato
a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.

10. júna 2014

Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

9. júna 2014

A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

8. júna 2014

I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

7. júna 2014

Čo teda? Budeme hrešiť, pretože nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Vonkoncom nie!

6. júna 2014

Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.

5. júna 2014

Ústa spravodlivého vedia, čo je milé,
kým ústa bezbožných prevrátenosti.

4. júna 2014

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.

3. júna 2014

Cestu pravdy som si vyvolil,
tvoje slová mám stále pred sebou.

2. júna 2014

Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

1. júna 2014

Prevrátený človek seje rozbroje
a pletkár rozlučuje priateľov.
Biblický verš dňa
Ján 3:5
Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!