DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš
<

Archív (Máj 2014)

>

31. mája 2014

Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem,
pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.

30. mája 2014

Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života,
kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.

29. mája 2014

Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.

28. mája 2014

Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

27. mája 2014

Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba!

26. mája 2014

Bezbožný človek získava (len) klamný zárobok,
no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.

25. mája 2014

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!

24. mája 2014

Umnosť sa nepozdáva bláznovi,
len vyjavenie svojich myšlienok.

23. mája 2014

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

22. mája 2014

Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka
a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.

21. mája 2014

On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“

20. mája 2014

Radšej nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako stály potok.

19. mája 2014

Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.

18. mája 2014

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.

17. mája 2014

Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania.
Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

16. mája 2014

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

15. mája 2014

Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš hriechy,
prejdeš ponad vinu zvyškov svojho dedičstva?
Jeho hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní.

14. mája 2014

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

13. mája 2014

Pred skazou (býva) povýšenosť srdca ľudského,
pred slávou je však pokora.

12. mája 2014

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!

11. mája 2014

Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

10. mája 2014

Keď ho videli kráčať po mori, mysleli si, že je to mátoha, a vykríkli; všetci ho totiž videli a zľakli sa. Ale on sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

9. mája 2014

Len na to veľmi dbajte, aby ste konali podľa príkazu a zákona, ktorý vám uložil Pánov služobník Mojžiš: milovať Pána, svojho Boha, kráčať po všetkých jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, prilipnúť k nemu, slúžiť mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou.

8. mája 2014

Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!

7. mája 2014

Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

6. mája 2014

Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.

5. mája 2014

Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.

4. mája 2014

Ako nahý vyšiel zo života svojej matky,
tak musí aj odísť, aký prišiel;
neodnesie si nič zo svojej námahy, (ani toľko), čo by v hrsti uniesol.

3. mája 2014

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

2. mája 2014

Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

1. mája 2014

Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno,
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.

Biblický verš dňa

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám.

Náhodný Biblický verš

Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým?
Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!