DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (August 2021)

31. augusta 2021

Izaiáš 12:4A poviete v ten deň:
„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno,
oznámte jeho skutky národom,
rozhlasujte, že je slávne jeho meno.“

30. augusta 2021

1. Korinťanom 15:3-4Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem.

29. augusta 2021

Genezis 1:27A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.

28. augusta 2021

Žalm 23:6Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.

27. augusta 2021

2. Petrov 3:8Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

26. augusta 2021

Galaťanom 2:20Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.

25. augusta 2021

Príslovia 18:12Pred skazou býva povýšenosť srdca ľudského,
pred slávou je však pokora.

24. augusta 2021

Jakub 1:27Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

23. augusta 2021

Matúš 25:21Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

22. augusta 2021

Žalm 67:8Nech nás Boh požehná
a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

21. augusta 2021

Galaťanom 6:1Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia.

20. augusta 2021

Rimanom 10:17Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo.

19. augusta 2021

Izaiáš 33:22Lebo Pán je naším sudcom,
Pán naším zákonodarcom.
Pán je naším kráľom, on nás spasí.

18. augusta 2021

Ján 20:29Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

17. augusta 2021

Efezanom 2:8-9Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

16. augusta 2021

Príslovia 15:23Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas
- oj, akéže je dobré!

15. augusta 2021

Marek 8:34Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“

14. augusta 2021

Rimanom 1:20Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.

13. augusta 2021

Žalm 34:15Unikaj pred zlom a dobre rob,
hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

12. augusta 2021

Ján 15:5Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

11. augusta 2021

Hebrejom 13:1-2Bratská láska nech trvá. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov, a ani o tom nevedeli.

10. augusta 2021

Príslovia 11:9Pokrytec ničí ústami svojho blížneho,
spravodlivých však vyslobodí poznanie.

9. augusta 2021

Jób 6:14Veď nešťastného musí priateľ ľutovať,
hoci pred Všemocným bázeň potratil.

8. augusta 2021

2. Korinťanom 9:6Veď kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať.

7. augusta 2021

Žalm 34:16Pánove oči hľadia na spravodlivých
a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

6. augusta 2021

Jakub 1:17Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.

5. augusta 2021

Matúš 19:26Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“

4. augusta 2021

Príslovia 27:12Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa,
neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.

3. augusta 2021

Rimanom 13:10Láska nerobí zle blížnemu; teda naplnením zákona je láska.

2. augusta 2021

Matúš 7:15Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci.

1. augusta 2021

Žalm 33:5Miluje spravodlivosť a právo;
milosti Pánovej plná je zem.

Biblický verš dňa

Nepokoj v srdci stláča človeka,
láskavé slovo ho však rozveseľuje.

Náhodný Biblický verš

On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Nepokoj v srdci stláča človeka, láskavé slovo ho však rozveseľuje.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!