DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (Júl 2021)

31. júla 2021

1. Korinťanom 13:2A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.

30. júla 2021

Rimanom 8:32Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko?!

29. júla 2021

Príslovia 15:1Vľúdna odpoveď krotí hnev,
urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.

28. júla 2021

Galaťanom 5:14Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

27. júla 2021

Galaťanom 5:6Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

26. júla 2021

Žalm 145:3Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden,
tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

25. júla 2021

Ján 1:12Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.

24. júla 2021

1. Jánov 5:14A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle.

23. júla 2021

Príslovia 22:6Navykaj chlapca na životnú dráhu,
ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.

22. júla 2021

Rimanom 14:13Nesúďme už teda jeden druhého, ale radšej hľaďte, aby ste neboli bratovi na pád alebo na pohoršenie.

21. júla 2021

Rimanom 8:35Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?

20. júla 2021

Žalm 20:5Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži,
a nech vyplní každý tvoj zámer.

19. júla 2021

Lukáš 8:16Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

18. júla 2021

Efezanom 3:16-17Nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske.

17. júla 2021

Žalm 107:9Lebo smädného napojil
a hladného nakŕmil dobrotami.

16. júla 2021

Lukáš 6:45Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

15. júla 2021

Jakub 5:16Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.

14. júla 2021

Žalm 46:11Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh,
vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

13. júla 2021

Kolosanom 3:12Ako Boží vyvolenci, svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť.

12. júla 2021

Lukáš 3:11On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

11. júla 2021

Príslovia 15:33Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom,
pred slávou je však pokora.

10. júla 2021

Rimanom 10:9Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

9. júla 2021

1. Jánov 3:24Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.

8. júla 2021

Žalm 30:6Lebo len chvíľku trvá jeho hnev,
ale celý život jeho láskavosť.
Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.

7. júla 2021

Efezanom 4:26-27Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!

6. júla 2021

Jeremiáš 29:11Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

5. júla 2021

2. Samuelova 22:32Veď kto je Boh okrem Pána?
Kto je skala okrem nášho Boha?

4. júla 2021

Ján 14:15Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.

3. júla 2021

Efezanom 4:32Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

2. júla 2021

Kazateľ 11:5Ako nevieš, ktorou cestou potiahne vietor, ako nevieš, ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.

1. júla 2021

Zachariáš 14:9Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno.

Biblický verš dňa

Pán za mňa dielo dokončí.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

Náhodný Biblický verš

A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!