DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (Jún 2021)

23. júna 2021

Žalm 25:5Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.

22. júna 2021

Rimanom 12:15Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!

21. júna 2021

Galaťanom 5:1Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

20. júna 2021

Žalm 68:5-6Spievajte Bohu
a jeho meno žalmom velebte.
Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi:
jeho meno je Pán.
Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov,
on je Boh vo svojom svätom príbytku.

19. júna 2021

Izaiáš 40:31Tí však, čo dúfajú v Pána,
dostávajú novú silu,
získavajú krídla ako orly,
utekať budú a neustanú,
budú putovať a neomdlejú.

18. júna 2021

Lukáš 6:27-28Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

17. júna 2021

Príslovia 13:3Ten, kto si dáva pozor na ústa, je strážcom svojho života,
kto však rozdrapuje svoje pery, tomu (hrozí) pohroma.

16. júna 2021

Hebrejom 4:15Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo všetkom okrem hriechu.

15. júna 2021

1. Korinťanom 1:10Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.

14. júna 2021

Žalm 145:1Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ,
a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

13. júna 2021

Izaiáš 43:4Pretože si drahý mojim očiam,
vzácny a ja ťa milujem,
vydám ľudí namiesto teba
a národy za tvoj život.

12. júna 2021

Jakub 1:19Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.

11. júna 2021

Príslovia 14:29Trpezlivý (má) veľa rozumu,
prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.

10. júna 2021

Rimanom 6:14A hriech už nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.

9. júna 2021

Ján 15:10Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske.

8. júna 2021

Žalm 119:30Cestu pravdy som si vyvolil,
tvoje slová mám stále pred sebou.

7. júna 2021

Izaiáš 55:9Ako sú nebesá vyvýšené nad zem,
tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest
a moje myšlienky od vašich myšlienok.

6. júna 2021

1. Jánov 3:18Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

5. júna 2021

Žalm 28:7Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce
a za to mu spevom ďakujem.

4. júna 2021

Skutky 2:21A vtedy: Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený.

3. júna 2021

Kolosanom 3:2Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

2. júna 2021

Žalm 19:2-3Nebesia rozprávajú o sláve Boha
a obloha hlása dielo jeho rúk.
Deň dňu o tom podáva správu
a noc noci to dáva na známosť.

1. júna 2021

Matúš 5:4Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Biblický verš dňa

Veď ma vo svojej pravde a uč ma,
lebo ty si Boh, moja spása,
a v teba dúfam celý deň.

Náhodný Biblický verš

Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!