DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (Február 2023)

Utorok 28. februára 2023

1. Petrov 3:13Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!

Pondelok 27. februára 2023

Lukáš 12:15A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“

Nedeľa 26. februára 2023

Príslovia 11:4V deň hnevu nepomôže bohatstvo,
spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.

Sobota 25. februára 2023

Rimanom 12:11V horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi.

Piatok 24. februára 2023

Matúš 6:7Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.

Štvrtok 23. februára 2023

Žalm 145:17Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách
a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Streda 22. februára 2023

1. Petrov 2:21Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.

Utorok 21. februára 2023

Filipanom 3:14Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.

Pondelok 20. februára 2023

Príslovia 30:5Každá Božia reč je rýdza,
je štítom tým, čo dúfajú v neho.

Nedeľa 19. februára 2023

Deuteronómium 13:4Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!

Sobota 18. februára 2023

Ján 8:12A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“

Piatok 17. februára 2023

Žalm 116:1-2Milujem Pána, lebo vypočul môj prosebný hlas,
lebo svoj sluch naklonil ku mne, kedykoľvek som ho vzýval.

Štvrtok 16. februára 2023

Kazateľ 7:14V deň blaženosti buď blažený, v deň nešťastia si všimni: tak prvý, ako aj druhý deň urobil Boh, aby človek nemohol objaviť ani najmenšie zo svojej budúcnosti.

Streda 15. februára 2023

Ján 13:16Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.

Utorok 14. februára 2023

Izaiáš 54:10Nech i vrchy odstúpia
a kopce nech sa otrasú:
moja milosť neodstúpi od teba,
zmluva môjho mieru sa neotrasie,
hovorí Pán, tvoj zľutovník.

Pondelok 13. februára 2023

Kolosanom 1:27Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi, a ním je Kristus vo vás, nádej slávy.

Nedeľa 12. februára 2023

1. Jánov 4:13A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

Sobota 11. februára 2023

Izaiáš 1:17Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva,
pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!

Piatok 10. februára 2023

Ján 14:6Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Štvrtok 9. februára 2023

Efezanom 5:9Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde.

Streda 8. februára 2023

Žalm 32:8Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste,
ktorou máš kráčať;
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

Utorok 7. februára 2023

Jakub 1:22A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.

Pondelok 6. februára 2023

Lukáš 6:37Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.

Nedeľa 5. februára 2023

Izaiáš 46:4Ja až po starobu som ten istý,
až po šediny ja ponesiem.
Ja som to urobil a ja budem niesť,
ja ponesiem a vyslobodím.

Sobota 4. februára 2023

Rimanom 14:3Ten, kto je, nech nepohŕda tým, kto neje, a kto neje, nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal.

Piatok 3. februára 2023

Rimanom 8:19Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.

Štvrtok 2. februára 2023

Žalm 63:4-5Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.
Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

Streda 1. februára 2023

1. Petrov 3:9Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Biblický verš dňa

A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo!

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček