DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Archív (Marec 2023)

Piatok 31. marca 2023

Žalm 62:3Iba on je moje útočište a moja spása,
moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

Štvrtok 30. marca 2023

Hebrejom 12:11Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.

Streda 29. marca 2023

Filipanom 4:9Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.

Utorok 28. marca 2023

Izaiáš 58:6Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi,
keď rozviažete zväzky zločinné
a roztvoríte zvierajúce putá,
prepustíte zlomených na slobodu a rozlámete každé jarmo?

Pondelok 27. marca 2023

2. Timotejovi 2:15Usiluj sa ukázať Bohu ako osvedčený, ako robotník, ktorý sa nemusí hanbiť a správne podáva slovo pravdy.

Nedeľa 26. marca 2023

Ján 16:24Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.

Sobota 25. marca 2023

Žalm 71:23Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam,
i moja duša, ktorú si vykúpil.

Piatok 24. marca 2023

Jakub 5:12Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.

Štvrtok 23. marca 2023

Rimanom 5:19Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

Streda 22. marca 2023

Príslovia 13:12Očakávanie, ktoré sa preťahuje, núti srdce chorľavieť,
splnená túžba je však stromom života.

Utorok 21. marca 2023

Náreky 3:24Pán je môj údel, vraví moja duša,
nuž v neho dúfam.

Pondelok 20. marca 2023

Lukáš 18:27On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“

Nedeľa 19. marca 2023

Žalm 119:2Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy
a celým srdcom ho vyhľadávajú.

Sobota 18. marca 2023

Deuteronómium 4:2K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete; zachovávajte prikázania Pána, svojho Boha, ktoré vám ukladám!

Piatok 17. marca 2023

Marek 12:33A »milovať ho z celého srdca, z celého rozumu a z celej sily« a »milovať blížneho ako seba samého« je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.

Štvrtok 16. marca 2023

Príslovia 19:8Kto rozvíja svoj um, má svoju dušu rád,
kto zachováva rozumnosť, dobre sa mu povodí.

Streda 15. marca 2023

Joel 2:13Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho,
obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu,
veď je dobrotivý a milosrdný,
trpezlivý a veľmi ľútostivý
a môže odvrátiť nešťastie.

Utorok 14. marca 2023

Marek 1:15Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Pondelok 13. marca 2023

Žalm 105:4Hľadajte Pána a jeho moc,
hľadajte vždy jeho tvár.

Nedeľa 12. marca 2023

Filipanom 4:4Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!

Sobota 11. marca 2023

1. Korinťanom 16:13Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!

Piatok 10. marca 2023

Príslovia 2:7Ukladá pomoc pre statočných,
bude štítom tým, čo žijú neporušene.

Štvrtok 9. marca 2023

1. Petrov 1:13Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus.

Streda 8. marca 2023

1. Korinťanom 12:13Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.

Utorok 7. marca 2023

Žalm 62:2Iba v Bohu spočiň, duša moja,
lebo od neho mi prichádza spása.

Pondelok 6. marca 2023

Efezanom 4:29Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.

Nedeľa 5. marca 2023

Matúš 5:37Ale vaša reč nech je »áno - áno«, »nie - nie«. Čo je navyše, pochádza od Zlého.

Sobota 4. marca 2023

1. Kroník 16:34Oslavujte Pána, lebo je dobrý,
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Piatok 3. marca 2023

Jakub 1:18On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Štvrtok 2. marca 2023

Filipanom 3:20Veď naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

Streda 1. marca 2023

Žalm 20:8Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone,
ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

Biblický verš dňa

Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny,
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.

Odoberať denne Biblický verš:

Denné upozornenieE-mailFacebookAndroid-appNa vašom webe

Náhodný Biblický verš

Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána,
Pán bude jeho nádejou.
Je ako strom, zasadený pri vode,
čo si vystiera k potoku korene,
nebojí sa, keď prichádza horúčosť,
lístie mu ostáva zelené.
V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.
Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček