DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

40 Biblické verše o Porozumenie

«Jeremiáš 33:3»
Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Ako nevieš, ktorou cestou (potiahne) vietor, (ako nevieš), ako sa tvoria kosti v živote ženy ťarchavej, celkom tak nevieš, čo urobí Boh, ktorý všetko pôsobí.As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.
Začiatok múdrosti (je): Zadováž si múdrosť a celým svojím imaním si zadovažuj rozumnosť!The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.
V ľudskom srdci je veľa myšlienok, podarí sa však (iba) rozhodnutie Pánovo.Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.
Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.
Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”
Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko od vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok.For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.
Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.
Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela.For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.
Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?
Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty!Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!
Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz a až do dňa večnosti. Amen.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.
Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.
Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”
Veď tisíc rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul, a ako jedna nočná stráž.For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”
Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.
Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.

Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Náhodný Biblický verš

Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
Náhodný verš!   S obrázkom

Biblický verš dňa

I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!