DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

50 Biblické verše o Slovo Boha (2/3)

Katolícky prekladAlmeida Revista e Corrigida
Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.Tu és o meu refúgio e o meu escudo; espero na tua palavra.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito.
Tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.Assim será a palavra que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia; antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.Toda palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele.
Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre.
Spolieham sa na teba, Pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo.Aguardo o Senhor; a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra.
ARC | nádej duša
V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil.Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
ARC | srdce hriech
Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne.A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais; cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será confundido.
Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.Fiel é o que vos chama, o qual também o fará.
Božia cesta je nepoškvrnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú.O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor, refinada; ele é o escudo de todos os que nele confiam.
Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným.Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre.
Vnímaj moje slová, syn môj, a nakloň ucho k mojim výrokom! Nespúšťaj oči z nich, chráň si ich v hĺbke srdca!Filho meu, atenta para as minhas palavras; às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos; guarda-as no meio do teu coração.
Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos símplices.
Zadovažuj si múdrosť, zadovažuj si rozumnosť)! Nezabúdaj (na ne) a neodchyľuj sa od slov mojich úst!Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca.
A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu. Potom Pán napísal na tabule príkazy zmluvy, desatoro prikázaní.E esteve Moisés ali com o Senhor quarenta dias e quarenta noites; não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os dez mandamentos.
Nevzdialil som sa od pier jeho príkazov, úst jeho slová v hrudi skryl som si.Do preceito de seus lábios nunca me apartei e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento.
„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová.
Počúvaj, syn môj, a prijmi moje výroky a rozmnožia sa ti roky života!Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida.
Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.Palavra fiel é esta: que, se morrermos com ele, também com ele viveremos.
U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.Vós já estais limpos pela palavra que vos tenho falado.
Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.“Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
Oni prijali jeho slovo a dali sa pokrstiť; a v ten deň sa pridalo asi tritisíc duší.De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e, naquele dia, agregaram-se quase três mil almas.
ARC | viera krst
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!