DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

37 Bijbelteksten over Afhankelijkheid (2/2)

Nederlands BijbelgenootschapKing James Version
Bij U, Here, schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid.In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.
Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. selaBlessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah
Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.In the day of prosperity be joyful, but in the day of adversity consider: God also hath set the one over against the other, to the end that man should find nothing after him.
Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.
De verlossing is van de Here, uw zegen zij over uw volk. selaSalvation belongeth unto the Lord: thy blessing is upon thy people. Selah.
Opdat ik, in blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken moge.That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.
Uit de diepten roep ik tot U, o Here. Here, hoor naar mijn stem; laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen.Out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice: let thine ears be attentive to the voice of my supplications.
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither: the Lord gave, and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord.
Zie, God is mij een helper, de Here is het, die mij schraagt.Behold, God is mine helper: the Lord is with them that uphold my soul.
De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.The Lord maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up.
Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook heeft Hij de eeuw in hun ​hart​ gelegd, zonder dat de mens van het werk dat God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken.He hath made every thing beautiful in his time: also he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.
Petrus​ dan werd in de ​gevangenis​ in bewaring gehouden, maar door de ​gemeente​ werd voortdurend tot God voor hem ​gebeden.Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.
Vorige12Volgende
Bijbeltekst van de dag
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...