DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bidden (2/3)

«Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft. Matteüs 21:22»
Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer.
De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groans.
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.
Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent. Dat het uw ziel goed gaat weet ik.Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.
Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, ’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven.By day the Lord directs his love, at night his song is with me— a prayer to the God of my life.
In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.When hard pressed, I cried to the Lord; he brought me into a spacious place.
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.Lord, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief.
Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.For I know that through your prayers and God’s provision of the Spirit of Jesus Christ what has happened to me will turn out for my deliverance.
Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak.
Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil.
Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my Rock and my Redeemer.
Daarom vastten wij en vroegen onze God om hulp, en hij verhoorde ons.So we fasted and petitioned our God about this, and he answered our prayer.
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer offered in faith will make the sick person well; the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven.
En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen.But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de HEER een keer in het lot van Job en hij gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat.After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before.
Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins.
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.This poor man called, and the Lord heard him; he saved him out of all his troubles.
Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world.
Ga weer naar binnen en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: “Dit zegt de HEER, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan.”Go back and tell Hezekiah, the ruler of my people, ‘This is what the Lord, the God of your father David, says: I have heard your prayer and seen your tears; I will heal you. On the third day from now you will go up to the temple of the Lord.’
Sta op, HEER, hef uw hand, God, vergeet de armen niet.Arise, Lord! Lift up your hand, O God. Do not forget the helpless.
U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken, en mij onthuld wat wij u hebben afgesmeekt, u hebt ons laten weten wat de koning verontrust.I thank and praise you, God of my ancestors: You have given me wisdom and power, you have made known to me what we asked of you, you have made known to us the dream of the king.
Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.

Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them.

Bijbeltekst van de dag

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...