DailyVerses.net

46 Bijbelteksten over Geld

« Hebreeën 13:5 »

NBV BGT NBG BB
X
ESV
Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 'Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten'Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”.
In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.
Tob jezelf niet af om rijk te worden, zet dat plan opzij.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.
Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan.But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.
Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves wealth with his income; this also is vanity.
Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.
Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.
Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”
Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.For where your treasure is, there your heart will be also.
Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.
Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud, hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.How much better to get wisdom than gold! To get understanding is to be chosen rather than silver.
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy.
Zijn heer zei tegen hem: 'Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.'His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’
Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb.Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.
Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.
Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.Better is the little that the righteous has than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the righteous.
Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom, waardering boven zilver en goud.A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold.
Zodra je op rijkdom afvliegt, is die al verdwenen. Hij krijgt vleugels, plotseling, en vliegt als een arend weg.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist. When your eyes light on it, it is gone, for suddenly it sprouts wings, flying like an eagle toward heaven.
Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.Treasures gained by wickedness do not profit, but righteousness delivers from death.
Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing.
Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft, rechtvaardigheid redt van de dood.Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.In the way of your testimonies I delight as much as in all riches.
Een rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is, achter een muur waant hij zich veilig.A rich man's wealth is his strong city, and like a high wall in his imagination.

Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?
Vorige12Volgende

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android