DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Jezus

Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en Ik zijn één.I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one.
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede, zijn striemen gaven ons genezing.But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt.And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.’But he said, “What is impossible with man is possible with God.”
Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus.And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
En ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.
Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted.
Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die verleiding komt van God.’ Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na,
wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie