DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Jezus

«Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar… Marcus 10:27»
Jezus keek hen aan en zei: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.'Jesus looked at them and said, “With man it is impossible, but not with God. For all things are possible with God.”
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.
Jezus zei tegen haar: 'Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?'Jesus said to her, “Did I not tell you that if you believed you would see the glory of God?”
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus.
Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn één.I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. I and the Father are one.
Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.But he was pierced for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed.
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved.
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.For where two or three are gathered in my name, there am I among them.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him.
Jezus zei: 'Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'But he said, “What is impossible with man is possible with God.”
Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.But thanks be to God, who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.This is my commandment, that you love one another as I have loved you.
Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus.And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.
De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.
Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect.
En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.And walk in love, as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted.
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.
Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful.
Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.

Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.For there is one God, and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
Vorige12...7Volgende

Bijbeltekst van de dag

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...