DailyVerses.net
<

Job - NBG & RVR60

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Job 1
Job 2
Job 3
Job 4
Job 5
Job 6
Job 7
Job 8
Job 9
Job 10
Job 11
Job 12
Job 13
Job 14
Job 15
Job 16
Job 17
Job 18
Job 19
Job 20
Job 21
Job 22
Job 23
Job 24
Job 25
Job 26
Job 27
Job 28
Job 29
Job 30
Job 31
Job 32
Job 33
Job 34
Job 35
Job 36
Job 37
Job 38
Job 39
Job 40
Job 41
Job 42

Bijbelteksten


NBV BGT NBG BB
X
RVR60
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.
Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?
Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof optreden.Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo.
Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso.
En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
Het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su boca más que mi comida.
Want Hij weet, hoe mijn wandel is; toetste Hij mij, ik kwam als goud te voorschijn. Mijn voet bleef vast in zijn spoor, ik hield zijn weg zonder af te buigen.Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas; Guardé su camino, y no me aparté.
De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet.El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia no afligirá.
Want ik redde de ellendige die om hulp riep, de wees en hem die geen helper had; de zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwam op mij, en het hart der weduwe deed ik jubelen.Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, Y al corazón de la viuda yo daba alegría.
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android