DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Liefde (4/5)

 • En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven.
 • Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.
 • Mijn zoon, een berisping van de HEER
  mag je nooit terzijde schuiven,
  zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan,
  want de HEER straft wie Hij liefheeft,
  als een vader die van zijn kinderen houdt.
 • Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
 • Hemelhoog is uw liefde,
  tot aan de wolken reikt uw trouw.
 • Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
 • Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.
 • Tot slot, broeders en zusters, wees verheugd. Beter uw leven, neem mijn vermaningen ter harte, wees eensgezind, leef in vrede met elkaar – dan zal de God van de liefde en de vrede met u zijn.
 • Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
  van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
 • Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
 • Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim: Christus.
 • Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.’
 • De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.
 • Ik vraag aan de HEER één ding,
  het enige wat ik verlang:
  wonen in het huis van de HEER
  alle dagen van mijn leven,
  om de liefde van de HEER te aanschouwen,
  Hem te ontmoeten in zijn tempel.
 • Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
  toon uw trouw en red uw dienaar.
 • Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
 • Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.
 • Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
  zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.
 • We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
 • Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
 • Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.
 • U, HEER,
  U weigert mij uw ontferming niet,
  uw liefde en uw trouw
  zullen mij steeds bewaren.
 • Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
 • Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?
 • Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.

Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

Wie de geboden naleeft, behoudt zijn leven,
wie de weg van de HEER veracht, zal sterven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie