DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Naaste

«En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben… Marcus 12:31»
En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.
Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.
Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.Let no one seek his own good, but the good of his neighbor.
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.Therefore encourage one another and build one another up, just as you are doing.
Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.For the whole law is fulfilled in one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden.Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares.
Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the Law and the Prophets.
Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.
Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.Let each of us please his neighbor for his good, to build him up.
Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.
Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven.Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.Bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive.
Leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!Learn to do good; seek justice, correct oppression; bring justice to the fatherless, plead the widow's cause.
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.A new commandment I give to you, that you love one another: just as I have loved you, you also are to love one another.
De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.
Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges. For in passing judgment on another you condemn yourself, because you, the judge, practice the very same things.
Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins.
En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u.And may the Lord make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you.
Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon.Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor.
Want dit: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.For the commandments, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and any other commandment, are summed up in this word: “You shall love your neighbor as yourself.”
Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben.For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction, and to keep oneself unstained from the world.
De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind.

Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...