DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Planning

«Beveel de HERE uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken. Spreuken 16:3»
Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.Commit your work to the Lord, and your plans will be established.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.
Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.Without counsel plans fail, but with many advisers they succeed.
Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.
Doe mij in de morgen uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend, die ik gaan moet, want tot U hef ik mijn ziel op.Let me hear in the morning of your steadfast love, for in you I trust. Make me know the way I should go, for to you I lift up my soul.
Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd.For everything there is a season, and a time for every matter under heaven.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.Do not toil to acquire wealth; be discerning enough to desist.
Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Ook dit gaat van de Here der heerscharen uit; Hij is wonderbaar van raad, groot van beleid.This also comes from the Lord of hosts; he is wonderful in counsel and excellent in wisdom.
Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.
Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God.
Wees niet afgunstig op een man van geweld en verkies geen enkele van zijn wegen, want de Here verafschuwt de verkeerde, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.Do not envy a man of violence and do not choose any of his ways, for the devious person is an abomination to the Lord, but the upright are in his confidence.
Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants the prophets.

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...