DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

24 Bijbelteksten over Veiligheid

« 2 Tessalonicenzen 3:3 »
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?The Lord is my light and my salvation; whom shall I fear? the Lord is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. selaThou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, Lord, only makest me dwell in safety.
Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.
De HEER is goed, een vesting in tijden van nood, hij kent wie bij hem schuilen.The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
Wie verstandig is, ziet het gevaar en hoedt zich ervoor, wie onverstandig is, gaat eraan voorbij en wordt gestraft.A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself; but the simple pass on, and are punished.
Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg, wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd.He that walketh uprightly walketh surely: but he that perverteth his ways shall be known.
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
De standvastige is veilig bij u, vrede is er voor wie op u vertrouwt.Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee: because he trusteth in thee.
Dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.
Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul.
De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
Vertrouw op de HEER en doe het goede, bewoon het land en leef er veilig.Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf.Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.
Deze belofte doe ik jullie: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen.And I will establish my covenant with you, neither shall all flesh be cut off any more by the waters of a flood; neither shall there any more be a flood to destroy the earth.
Bijbeltekst van de dag
Matteüs 28:19-20
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...