DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

49 Bijbelteksten over Wijsheid - NBV & KJV (2/2)


Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.
Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!
De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.The words of a wise man's mouth are gracious; but the lips of a fool will swallow up himself.
Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.
De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind.
Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.
Een kwaadaardig iemand richt met zijn woorden anderen te gronde, een rechtvaardige wordt door inzicht gered.An hypocrite with his mouth destroyeth his neighbour: but through knowledge shall the just be delivered.
De vader van een wijze is vol blijdschap, wie een rechtvaardige verwekt, is vol vreugde over hem.The father of the righteous shall greatly rejoice: and he that begetteth a wise child shall have joy of him.
Streef naar wijsheid, zoek naar kennis, wijk niet af van wat ik zeg, vergeet het niet.Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.
De woorden van een dwaas zaaien tweedracht, wat hij zegt leidt tot een vechtpartij.A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes.
Een dwaas veracht de lessen van zijn vader, wie berispingen ter harte neemt, is verstandig.A fool despiseth his father's instruction: but he that regardeth reproof is prudent.
Ik heb je de weg van de wijsheid gewezen, op rechte paden heb ik je gevoerd.I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.
Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden, een mens die inzicht wint.Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.
Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren.So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.
Het begin van wijsheid is ​ontzag​ voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.
Mijn zoon, als je je verstand gebruikt, loopt mijn ​hart​ over van vreugde.My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine.
De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht​ voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.The law of the Lord is perfect, converting the soul: the testimony of the Lord is sure, making wise the simple.
Een dwaas toont onmiddellijk zijn woede, wie verstandig is, zwijgt als hij beledigd wordt.A fool's wrath is presently known: but a prudent man covereth shame.
Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet.A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.
Zo wil ik hen bemoedigen en hen in ​liefde​ bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: ​Christus.That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ.
Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards.
Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort ik mijn geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.Turn you at my reproof: behold, I will pour out my spirit unto you, I will make known my words unto you.
Bijbeltekst van de dag
1-johannes 2:15
Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
>Lees meer...