DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Patience

«Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly. Proverbs 14:29»
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa.
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer.Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä.
Be completely humble and gentle; be patient, bearing with one another in love.Aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne.
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.
Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin kaupungin valtaus.
Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan! Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään, sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat.
Wait for the Lord; be strong and take heart and wait for the Lord.Luota Herraan! Ole luja, pysy rohkeana. Luota Herraan!
The Lord will fight for you; you need only to be still.Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!
The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance.Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin: hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät.
Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience.Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti.
For his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime; weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning.Hänen vihansa kestää vain hetken, hänen hyvyytensä läpi elämän. Illalla on vieraana itku mutta aamulla ilo.
In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.Herra, jo aamulla kuulet ääneni, aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni ja odotan vastaustasi.
Yet the Lord longs to be gracious to you; therefore he will rise up to show you compassion. For the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for him!Kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen, hän nousee armahtamaan teitä. Herra on oikeuden Jumala. Autuaita ne, jotka häntä odottavat!
The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love.Anteeksiantava ja laupias on Herra. Hän on kärsivällinen ja hänen armonsa on suuri.
But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his immense patience as an example for those who would believe in him and receive eternal life.Mutta minut armahdettiin, jotta Kristus Jeesus juuri minussa osoittaisi, kuinka suuri hänen kärsivällisyytensä on. Näin olisin myös vastedes esimerkkinä niille, jotka uskovat häneen ja saavat ikuisen elämän.
But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.Mutta älkää te, rakkaat ystävät, unohtako tätä: Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä.
Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee.
But the one who stands firm to the end will be saved.Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu.
Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and encourage—with great patience and careful instruction.Julista sanaa, astu esiin sopivaan ja sopimattomaan aikaan, nuhtele, moiti ja kehota, aina kärsivällisesti opettaen.
I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi.
Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity.Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, Jumalanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen.
The prospect of the righteous is joy, but the hopes of the wicked come to nothing.Hurskaan odotus johtaa iloon, jumalattoman toivo pettää.

Bible verse of the day

Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.

Random Bible Verse

Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies