DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Word of God

«For the word of God is quick, and powerful, and sharper than… Hebrews 4:12»
For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: That the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works.Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves.A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock.A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Do all things without murmurings and disputings: That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world; Holding forth the word of life.Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.
The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby.A ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu.
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Bo múdrosť udeľuje Pán, z jeho úst pochádzajú poznanie a rozumnosť.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“
Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls.Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know; that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live.Pokoril ťa a dal ti hladovať; potom ťa kŕmil mannou, ktorú si nepoznal ani ty, ani tvoji otcovia, aby ti ukázal, že človek nežije len z chleba, ale že človek môže byť živý zo všetkého, čo vychádza z Božích úst.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Who being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high.On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach.
Previous123Next

Bible verse of the day

Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies