DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Familie

 • En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.
 • Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.
 • MAAR ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening.
 • BEWAAR, my seun, die gebod van jou vader,
  en verwerp die onderwysing van jou moeder nie.
 • As iemand sê: Ek het God lief — en sy broeder haat, is hy 'n leuenaar; want wie sy broeder wat hy gesien het, nie liefhet nie, hoe kan hy God liefhê wat hy nie gesien het nie?
 • Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit
  dat broers ook saamwoon!
 • Maar die goedertierenheid van die Here is
  van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees,
  en sy geregtigheid vir kindskinders,
  vir die wat sy verbond hou
  en aan sy bevele dink om dié te doen.
 • Kan 'n vrou haar suigling vergeet,
  dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie?
  Ofskoon hulle sou vergeet,
  nogtans sal Ék jou nie vergeet nie!
  Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer;
  jou mure is gedurig voor My.
 • Oefen die seun volgens die eis van sy weg;
  dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.
 • En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here.
 • Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as 'n ongelowige.
 • Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
 • Kindskinders is 'n kroon vir grysaards,
  en vir die kinders is hulle vader 'n eer.
 • Die vriend het altyd lief,
  en die broer word gebore met die oog op die nood.
 • Mag die Here onse God met ons wees soos Hy met ons vaders gewees het; mag Hy ons nie verlaat en ons nie verwerp nie.
 • 'n Man met baie vriende word geruïneer,
  maar daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer.
 • Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die Here dien.
 • Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
 • As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?
 • Die vader van 'n regverdige juig baie;
  en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom.
 • My seun, as jou hart wys word,
  dan sal my hart hom ook verheug.
 • 'n Wyse seun verbly die vader,
  maar 'n dwase seun is 'n bekommernis vir sy moeder.
 • Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en moeder; en: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
 • Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie,
  en kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie.
  'n Buurman wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is.

Bybelvers van die dag

WELGELUKSALIG is die opregtes van weg,
wat in die wet van die Here wandel.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Daaglikse kennisgewingE-posFacebookAndroid-appOp u webwerf

Willekeurig Bybelvers

En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk