DailyVerses.netOnderwerpeWillekeurige versRegistreer

Bybelverse oor Hartseer

 • Hulle roep, en die Here hoor,
  en Hy red hulle uit al hul benoudhede.
  Die Here is naby die wat gebroke is van hart,
  en Hy verlos die wat verslae is van gees.
 • En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
 • Salig is die wat treur,
  want hulle sal vertroos word.
 • Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.
 • Want 'n oomblik is daar in sy toorn,
  'n lewe in sy goedgunstigheid;
  saans vernag die geween,
  maar smôrens is daar gejuig.
 • Want by baie wysheid is baie verdriet,
  en wie kennis vermeerder, vermeerder smart.
 • Here, voor U is al my begeertes,
  en my gesug is vir U nie verborge nie.
 • As bedroefdes, maar altyd opgeruimd; as armes, maar wat baie ander ryk maak; as mense wat niks het nie en tog alles besit.
 • En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
 • En weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid.
 • Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween.
 • Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie; want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee.
 • Maar selfs nou nog, spreek die Here,
  bekeer julle tot My met julle hele hart,
  en met vas en geween en rouklag.
 • Hoor, Here, my gebed,
  en luister na my hulpgeroep;
  swyg nie by my trane nie;
  want ek is 'n vreemdeling by U,
  'n bywoner soos al my vaders.
 • Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee, en die Here het geneem: die Naam van die Here sy geloofd!
 • Die Here open die oë van die blindes;
  die Here rig die wat geboë is, op;
  die Here het die regverdiges lief.
 • Draai om en sê vir Hiskía, die vors van my volk: So spreek die Here, die God van jou vader Dawid: Ek het jou gebed gehoor, Ek het jou trane gesien; kyk, Ek sal jou gesond maak; op die derde dag sal jy opgaan na die huis van die Here.
 • 'n Wyse seun verbly die vader,
  maar 'n dwase seun is 'n bekommernis vir sy moeder.
 • Die wingerdstok het verdor,
  en die vyeboom het verwelk;
  die granaat, ook die palm en die appelboom,
  al die bome van die land het verdor;
  want beskaamd is die vreugde,
  weg van die mensekinders af.
 • En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.
 • Want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.
 • Die vloed roep na die vloed
  by die gedruis van u waterstrome;
  al u bare en u golwe
  het oor my heengegaan.

Bybelvers van die dag

Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God.

Ontvang die Daaglikse Bybelvers:

Daaglikse kennisgewingE-posFacebookAndroid-appOp u webwerf

Willekeurig Bybelvers

Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die Here jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.Volgende vers!Met beeld

Ondersteun DailyVerses.net

Help my om die Woord van God te versprei:
Skenk